Home

Uitspraak over Dorhout Mees

Biddinghuizen - 12 oktober 2009.  Woensdag aanstaande wordt er door de Raad van State uitspraak gedaan over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Flevoland van het bestemmingsplan 'Dorhout Mees' van de gemeente Dronten.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied in de buurt van de Strandgaperweg bij Biddinghuizen. Het gebied maakt deel uit van een groot recreatiegebied langs het Veluwemeer. Het plan maakt een uitbreiding van de recreatieve voorzieningen mogelijk. Het gaat daarbij om een schaatsvijver, een terrein voor paardensport, een visvijver en ecolodges. Daarnaast maakt het plan een golfbaan in een natuurgebied ten zuidoosten van de Strandgaperweg mogelijk.

De Milieugroep Dronten, de Vereniging Natuurmonumenten en de Vereniging Natuur en Milieu verzetten zich tegen het plan en zijn tegen de provinciale goedkeuring daarvan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen dat de Ecologische Hoofdstructuur wordt aangetast door de golfbaan. Verder zou de golfbaan in strijd zijn met het streekplan. Bovendien zou er onvoldoende natuur worden gecompenseerd en is daarvoor ook de verkeerde locatie gekozen. De zaak is op 8 september jongstleden op zitting behandeld.

Bron: Raad van State

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht

© Copyright 2019, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat