Home

Bestemmingsplan Randmeerzone weer op stoom

Biddinghuizen - 7 januari 2011.  Deze week heeft het college van de gemeente Dronten de inspraak- en vooroverlegrapportage vastgesteld voor het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Randmeerzone (8060)’. Hiermee is het bestemmingsplan weer ‘op stoom’.

In 2008 lag het voorontwerp bestemmingsplan “Randmeerzone (8060)” ter visie voor inspraak en vooroverleg. Daarna vond een inventarisatie van de wensen / plannen plaats van de (recreatie)ondernemers. Deze reacties leidden ertoe dat een aantal uitgangspunten onder de loep zijn genomen.

Bijeenkomst
Half oktober 2010 is in een bijeenkomst met de diverse partijen die in het gebied vertegenwoordigd zijn (recreatieondernemers, natuurorganisatie e.d.), gesproken over de voorstellen voor de uitgangspunten.

Hoofdlijnen
In hoofdlijnen leiden de nieuwe uitgangspunten tot de volgende wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan ‘Randmeerzone (8060)’:
 • geen permanente bewoning op de parken De Boschberg en De Bremerberg;
 • oprekking oppervlaktemaat recreatiewoningen bij De Boschberg, De Bremerberg en het ’t Spijkven, om bij de markt aan te sluiten;
 • introductie van het begrip plaatsgebonden kampeermiddelen (stacaravans, trekkershutten, blokhutten, tenthuisjes e.d.);
 • bij de buitendijkse campings langs het Veluwemeer tijdens het zomerseizoen plaatsgebonden kampeermiddelen toestaan;
 • het aantal standplaatsen bij campings loslaten;
 • het aantal kampeerplaatsen bij mini-campings verhogen naar 25;
 • voor plaatsgebonden kampeermiddelen een maximum oppervlakte van 70 m2 hanteren (inclusief bijgebouwen en overkappingen) met een maximum hoogte van 3,60 m.

  Individueel
  Daarnaast zijn alle individuele reacties beantwoord. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt waar nodig aangepast aan de beantwoording die in deze rapportage zijn gemaakt, het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter visie gelegd voor zes weken. In deze periode kan een reactie (zienswijze) op het bestemmingsplan worden gegeven.

  Bron: Gemeente Dronten

  Bron: BHZNet.nl
  << Terug naar overzicht
 • © Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

  Realisatie: Sybit - Software op Maat