Home

Aanpak Veluwerandmeren succes

Aanpak Veluwerandmeren succes Biddinghuizen - 11 november 2011.  In de ochtend van 10 november 2011 heeft staatssecretaris Atsma namens het Rijk de voorzittershamer voor verdere inrichting van het Veluwerandmerengebied en het beheer van de gerealiseerde voorzieningen overgedragen aan tien gemeenten.

Met de overdracht van het project IIVR (Integrale Inrichting Veluwe Randmeren) naar een nieuw opgericht Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren gaan ook de resterende financiële middelen voor het project over naar het schap.

Dit gezamenlijke projectbudget is in de afgelopen periode bijeengebracht door het Rijk, de tien gemeenten, twee provincies en twee waterschappen. Op deze wijze wordt het nieuwe schap in staat gesteld om de laatste maatregelen van IIVR realiseren. Het betreft bijvoorbeeld projecten als verdiepingen voor watersport en verlegging van de vaargeul tot de realisatie van een ecolint bij Elburg.Ook beheer en onderhoud worden opgepakt door het nieuwe schap. Dat is van belang om te verzekeren dat eerdere investeringen in de Veluwerandmeren blijven renderen. Op die wijze wordt bijvoorbeeld voorkomen dat in het kader van IIVR aangelegde steigers verzakken, rietvrije schaatsroutes dichtgroeien, kanovoorzieningen verloederen en de exploitatie van de populaire fietspont tussen Gelderland en Flevoland in gedrang komt.

Specifiek voor beheer en onderhoud komt jaarlijks een bedrag op tafel, onder meer als bijdragen van de tien gemeenten. Natuurlijk worden waar mogelijk ook private en particuliere partijen uitgenodigd om mee te investeren. Te denken valt aan de watersportsector, die ook groot belang heeft bij de gerealiseerde projecten en de instandhouding ervan.

De 36 maatregelen zijn het initiatief geweest van honderden actieve bewoners en gebruikers van het gebied. Al vijftien jaar staan zij in direct contact met het projectbureau, dat opereert namens alle betrokken overheden.

Aanvankelijk was er zowel veel enthousiasme om gebiedskennis en ideeën in te brengen als scepsis richting overheden. Doen ze er echt wat mee, was een veelgestelde vraag. Nu zijn betrokken burgers en ondernemers trots op hun gebied en tevreden over het luisterend vermogen van hun gemeenten.Na de officiële overdracht toonden de tien wethouders zich zeer content over wat al met IIVR is bereikt en over hun nieuw opgerichte schap. Een krachtig voertuig om te blijven handelen in dienst van de talloze gebruikers van het gebied. Bezoekers en watersporters vinden er vrijwel alle landschapstypen van Nederland. Van de voormalige Zuiderzeekust, open veenweiden en coulissen met karakteristieke boerderijen tot het ‘nieuwe land’ van de polder met een heel eigen karakter.

De voorzitter van het nieuwe schap, wethouder Tom Nederveen, is er van overtuigd dat men in het Veluwerandmerengebied in toenemende mate de energie van ondernemende Nederlanders zal ervaren. Gesteund door overheden die loslaten zonder in de steek te laten.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat