Home

Agrotechniek Holland toont landbouw anno 2025

Agrotechniek Holland toont landbouw anno 2025 Biddinghuizen - 28 augustus 2012.  Mest wordt goud waard, agrariërs boeren met hun smartphone en boerderijen worden energieproducenten. Dat is de landbouw anno 2025, ofwel de toekomst die boeren te zien krijgen op AgroTechniek Holland, het grootste outdoor evenement van Nederland van 5 t/m 8 september in Biddinghuizen.

Op 20 hectare wordt alles getoond wat boeren boeit, inclusief een blik op de nabije en verre toekomst van agrarisch Nederland.De boerderij van vroeger is niet meer. Werd een boer in de jaren tachtig nog gezien als een mest verspreidende subisidievreter, nu is het boerenbedrijf een miljoenencomplex met de boer als manager. Hoe zijn toekomst er uitziet is te zien in de Akker, Stal en Werkplaats van de toekomst: drie paviljoens op het grootste, tweejaarlijkse evenement voor agrarisch Nederland in Biddinghuizen.

Akker van de toekomst: kleine robots verzorgen elk individueel plantje en zaadje
Door verdere automatisering en robotisering verplaatst het werk van de boer zich in de toekomst van de tractor en het veld richting computer. De robots doen het werk en de boer zit aan de knoppen. De tractor rijdt met werktuig zonder bestuurder over het veld en wordt aangestuurd via satellieten en sensoren op en boven de akker. Robocopters brengen met sensoren continue de akkergesteldheid in kaart en ondernemen actie. De coördinaten van elk individueel zaadje zijn bepaald zodat miljoenen zaadjes per akker in het agro managementsysteem staan. Kleine robots verzorgen autonoom individuele planten met water en mest en houden ze vrij van onkruid en ziekten. Er worden geen zaden verspild en het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen kan daardoor precies waar het nodig is. Dat betekent minder milieubelasting en lagere kosten. Verschillende gewassen worden in de toekomst op het boerenbedrijf zelf geraffineerd of verwerkt, waardoor niet tientallen vrachtwagens met aardappelen het boerenerf verlaten maar 1 vrachtwagen met geraffineerd zetmeel. De Akker van de toekomst laat boeren zien hoe het mogelijk is meer te produceren met een kleinere ecologische footprint, ofwel preciezer, zuiniger en efficiënter te produceren met een betere kwaliteit.Stal van de toekomst: levensverwachting koe stijgt met 50% en mest als bron van inkomsten
De levensverwachting van melkkoeien stijgt met 50%, koeienstallen produceren energie, melkbestanddelen kunnen worden ingezet als medicijn, er worden mineralen uit gras en mest geraffineerd en mest wordt een bron van inkomsten. Mest was altijd een probleem. Straks worden door ‘upcyclen’ belangrijke mineralen als fosfaten en eiwitten eruit gefilterd. Deze gebruiken we als ‘kunstmestvervangers’ op de akkers of in voedingsmiddelen. De rest dient als grondstof voor producten, als energiebron en als strooisel in stallen voor het vee. Door die laatste toepassing blijken dieren minder last te hebben van gewrichtspijnen en dat scheelt medicijnen. Mest transformeert dus van overschot & probleem naar schaars & secundaire inkomstenbron.

Ook neemt door betere monitoringssystemen, voeding en fokprogramma’s de levensduur van de koe met 50% toe. Grote melkveestallen behoren dan tot het verleden; de ene mobiele robot gaat het veld in om het mest op te vangen achter de koe terwijl de andere mobiele robot in het veld is om de koe te melken als ware het een kalfje die drinkt bij de koe. De natuurlijke weidegang voert de boventoon en heeft een positief effect op het dierenwelzijn. Het veevoercomponent soja komt nu met vrachtschepen uit Brazilië. Daar kan een einde aan gemaakt worden wanneer er in Europa het alternatief lupine wordt geteeld. Dat scheelt niet alleen veel natuur in Brazilië, maar ook enorm in logistieke bewegingen en bijbehorende ‘ecological footprint’.

Het veebedrijf van de toekomst is kortom een duurzame, voedselveilige onderneming met dierenwelzijn hoog in het vaandel. In de Stal van de toekomst zien melkveehouders welke innovaties op het gebied van mest-, gras- en melkraffinage daaraan bijdragen.Werkplaats van de toekomst: mobiele werkplaats komt naar de boer toe
In de Werkplaats van de toekomst zien we dat de monteur in de agro-industrie anno 2025 een multidisciplinaire duizendpoot is die verstand dient te hebben van mechanisatie, automatisering, robotisering en sensoring. Technieken uit de ruimtevaart, luchtvaart, chemie en auto industrie worden doorontwikkeld ten behoeve de agro industrie. Veiligheid voor mens, dier, voedsel en milieu staan daarbij voorop. Veel storingen kunnen via geavanceerde diagnoseapparatuur op afstand online verholpen worden. En mocht dat niet afdoende zijn: de werkplaats wordt mobiel en komt naar de boer toe in plaats van andersom zoals nu gebruikelijk is.

Boeren vanuit kantoor of met smartphone
Het boeren van de toekomst is mogelijk door een symbiose van automatisering, sensoring, mechanisering en robotisering. In 2025 boert de moderne agrariër vanuit zijn kantoor met zicht op computerschermen, of tijdens zijn vakantie via zijn smartphone. Door deze combinatie van technieken en mogelijkheden is ondanks de schaalvergroting de unieke zorg voor dier en gewas weer mogelijk, net zoals vroeger.

www.agrotechniekholland.nl met alles wat boeren boeit
De Stal van de toekomst, Akker van de toekomst en Werkplaats van de toekomst zijn gerealiseerd in samenwerking met respectievelijk Wageningen UR, Dairy Campus, Projectgroep Precisielandbouw, Kiemkracht, Kenteq en Buro Top.

AgroTechniek Holland op evenemententerrein Walibi in Biddinghuizen is een totaalevenement waar landbouwmechanisatie tot leven komt en van woensdag 5 tot en met zaterdag 8 september dagelijks open van 10 tot 18 uur. Actuele informatie, waaronder een deelnemerslijst en overzicht van innovaties is te vinden op http://www.agrotechniekholland.nl.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat