Home

Voorontwerp bestemmingsplan Bremerbaai

Voorontwerp bestemmingsplan Bremerbaai Biddinghuizen - 3 december 2013.  Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de Bremerbaai te Biddinghuizen.

Het plangebied bestaat uit het gebied omsloten door Het Veluwemeer, de rotonde Bremerbergweg, de Harderdijk van af de rotonde tot en met het begin van het terrein van Aquacentrum Bremerbergsehoek.

In dit plangebied bevinden zich ook de eilandjes Ral en Kwak. Het bestemmingsplan vervangt het nu geldende bestemmingsplan en maakt de ontwikkeling van een nieuwe strekdam met aanlegplaatsen voor passanten en een aanlegplek voor het fietspontje, het opknappen en vergrotten van het bestaande dag recreatieve strand, de aanleg van een speel eiland, en 150 parkeerplaatsen op de dijk mogelijk. Verder wordt de bestaande surfschool verplaatst naar het eiland Ral.

Voorontwerp
Vanaf donderdag 5 december 2013 tot en met donderdag 16 januari 2013 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Bremerbaai (8061) ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien bij:
- de publieksbalie van het gemeentehuis;
- het gehele plan is ook beschikbaar op:
- www.dronten.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen. Deze kunt u richten aan het college van Dronten, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

U kunt geen inspraakreactie per email indienen. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via het secretariaat tel. (0321) 388 251.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat