Home

Groot aantal ideeën voor nieuwe natuur

Groot aantal ideeën voor nieuwe natuur Biddinghuizen - 15 januari 2014.  Maar liefst 79 ideeën voor nieuwe natuur in Flevoland zijn in de afgelopen weken binnengekomen via de digitale postbus van de provincie Flevoland. De postbus sloot afgelopen vrijdag.

Zowel inwoners als organisaties en gemeenten reageerden op de oproep van gedeputeerde nieuwe natuur Jan-Nico Appelman om mee te denken over de inrichting van circa 800 hectare grond die in de komende jaren een natuurbestemming moet krijgen. De komende weken worden de plannen en ideeën op een rij gezet en beoordeeld op onder andere haalbaarheid en betaalbaarheid.

Biddinghuizen
In de lijst met ideeën is er voor Biddinghuizen een idee op wat 'De Oostrand' wordt genoemd: het gebied bij het Veluwemeer. Het gaat hierbij om een initiatief van de gemeente Dronten onder de naam 'water als moneymaker': het toevoegen van natuurhectares aan de oostrand, zodat ontwikkelruimte kan ontstaan voor recreatiebedrijven.

Nieuwe natuur leeft
Bijna 3 maanden geleden deed gedeputeerde Jan-Nico Appelman een oproep aan iedereen met hart voor de natuur in Flevoland om, in het kader van het programma Nieuwe Natuur, met inspirerende ideeën te komen. Daar blijkt nu op een overweldigende manier gehoor aan te zijn gegeven. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is enorm blij dat het thema nieuwe natuur zo leeft in Flevoland: "Flevoland heeft zich betrokken en creatief getoond. Ik heb al heel bijzondere en verrassende ideeën voorbij zien komen. Bijvoorbeeld een luierbos met bomen voor pasgeboren baby's, een eetbare doolhof, een zwerfland met mogelijkheid voor wildkamperen en akkernatuur. Opvallend is bovendien dat er ideeën zijn binnengekomen verspreid over heel Flevoland."

Selectie
Het programma Nieuwe Natuur is erop gericht om de beste ideeën te selecteren voor het creëren van nieuwe natuur. Iedereen werd uitgenodigd mee te denken met ideeën en suggesties, van natuurexperts en –instanties tot landbouworganisaties, gemeenten en bewoners van Flevoland. Vanaf 17 oktober 2013 tot en met 10 januari 2014 was de digitale postbus open. De komende weken volgt een eerste beoordeling van de ideeën op basis van vooraf vastgestelde criteria, zoals haalbaarheid en betaalbaarheid.

Verbinden
Flevoland is van plan om de inzenders van de ideeën uit te nodigen voor een zogenaamde ideeënmarkt in februari. Het doel ervan is om alle inzenders een podium te geven om hun idee te presenteren en daar waar mogelijk en zinvol initiatiefnemers aan elkaar te koppelen. De verwachting is dat diverse initiatiefnemers hun project kunnen versterken door samenwerkingen aan te gaan met andere initiatiefnemers.

Vervolg
Medio april is duidelijk welke projectideeën voldoende haalbaar en betaalbaar zijn om in de volgende fase uit te werken. Aan de hand van een tweede, meer gedetailleerde beoordelingsronde, besluiten Provinciale Staten in het najaar van 2014 welke projecten daadwerkelijk in het kader van het programma Nieuwe Natuur in Flevoland uitgevoerd gaan worden. Een samenvatting van de ingezonden ideeën is vanaf begin februari terug te vinden op de website van het programma: www.flevoland.nl/nieuwenatuur

Provincie Flevoland / Redactie BHZNet.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat