Home

Waterakkoord is ondertekend

Waterakkoord is ondertekend Biddinghuizen - 29 september 2014.  Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en provincie Flevoland hebben samen het Waterakkoord voor Flevoland vastgesteld. De drie partijen hebben de afspraken over het waterbeheer binnen en buiten de polders op elkaar afgestemd, zodat wonen, werken, recreatie en natuur optimaal is.

"Wij zijn blij met deze afspraken. We hebben de klokken gelijk gezet als het gaat om waterbeheer in dit deel van het IJsselmeergebied. Het Waterakkoord is een mooi instrument om ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid het operationeel waterbeheer op elkaar af te stemmen.", volgens Theo van de Gazelle, HID Rijkswaterstaat.

Veluwemeer
Hetty Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland, vult aan: "Het gaat om slim samenwerken. Naast dat we afspraken hebben over dagelijks waterbeheer, hebben we bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over situaties van waterschaarste. De Veluwe Randmeren zijn kwetsbaar als het gaat om de waterkwaliteit. Daarom voeren wij bij extreem droog weer het kwalitatief goede water uit de Hoge Vaart af op de Randmeren om zo het tekort aan water aan te vullen.".

Vanuit het Markermeer wordt water door provinciale wateren en door provinciale sluizen aangevoerd naar de Veluwe Randmeren bij extreem droog weer.

"Nadat 's avonds de laatste boot geschut is, hebben onze sluizen nog een belangrijke nevenfunctie. Zij maken het doorvoeren van water door de polders naar de Veluwe Randmeren mogelijk.", zegt Bert Gijsberts, gedeputeerde provincie Flevoland.

Provincie Flevoland

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat