Home

Waterschap wil zonneweide bij Lovink

Waterschap wil zonneweide bij Lovink Biddinghuizen - 25 augustus 2016.  Voor het zelf opwekken van energie is het waterschap Zuiderzeeland van plan om op het terrein bij gemaal Lovink zonnecollectoren te plaatsen. Dit terrein maakt onderdeel uit van de primaire waterkering. Reacties of bezwaren op het plan kunnen nog tot 29 augustus worden ingediend.

Om Flevoland droog te houden is een grote hoeveelheid energie nodig. De gemalen van Flevoland pompen het water uit de polder terug in de Randmeren, het IJsselmeer en het Markermeer. Circa 60% van de energie dat Waterschap Zuiderzeeland nodig heeft, is voor het droogpompen van de diepe polders van Flevoland.

Waterschap Zuiderzeeland heeft de doelstelling om de energie die daarvoor nodig is steeds meer zelf op te wekken en zo bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. "Dat doen we door slim rekening te houden met het weer en andere invloeden op de waterstanden", schrijft de organisatie op haar website. Daarnaast werkt het waterschap ook aan het efficiënter maken van de energiehuishouding.

Het plan kunt u inzien via www.zuiderzeeland.nl/publicaties. Daar wordt ook uitgelegd hoe u uw bezwaar kenbaar kunt maken. U kunt ook uw bezwaar kenbaar maken via de omgevingsvergunningsprocedure bij de gemeente Dronten.

Proces
De ontwikkeling van de zonneweide bij gemaal Lovink is mede afhankelijk van SDE+ subsidie. Het waterschap is voornemens om in oktober 2016 SDE+ subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling van de zonneweide. Deze subsidie zal nodig zijn om de business case sluitend te maken.

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag moeten wel de noodzakelijke vergunningen afgegeven zijn. Hieronder valt ook een eigen projectplan in het kader van de Waterwet omdat de zonneweide op de primaire kering geplaatst wordt. Daarnaast wordt er bij de gemeente Dronten momenteel een proces doorlopen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daadwerkelijke realisatie van de zonneweide zal pas plaatsvinden na bestuurlijke besluitvorming.

Redactie BHZNet.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat