Home

Gemeente verder met Nieuwe Natuur randmeerzone

Biddinghuizen - 4 november 2016.  De provincie Flevoland en gemeente Dronten willen verder met de ontwikkeling van Nieuwe Natuur in de randmeerzone. Het gebied van Roggebotzand in Dronten tot het Spijkbos bij Biddinghuizen. Zij hebben een intentieovereenkomst getekend hoe ze dit tot stand willen brengen.

In tegenstelling tot het gebied van het Harderbos tot het Spijkbos, vinden in de zone van Het Spijkbos tot Roggebotzand al langere tijd minder ontwikkelingen van recreatieve en agrarische bedrijven plaats dan gewenst. Hoewel de gemeente in 2014 al een projectidee indiende bij de provincie.

Profiteren van de natuur
De belemmeringen waren onder andere de grondeigendomssituatie en verkavelingsstructuur. Met de intentieovereenkomst wil de gemeente Dronten de grondmobiliteit door middel van een gebiedsproces zodanig bevorderen dat zowel ondernemers als de natuur in het gebied ervan profiteren.

Natuur realiseren
Provinciale Staten stellen een boerderij met grond voor dit project beschikbaar die mag worden geruild of verkocht om circa 50 hectare nieuwe natuur in het gebied te realiseren. Ondertussen heeft de gemeente een inventarisatie gestart om inzicht te krijgen in de wensen en belangen van bedrijven en bewoners. In de overeenkomst staat dat het project uiterlijk op 1 juli 2018 concreet moet zijn uitgewerkt.

Toegankelijke natuur
Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die, dankzij innovatieve verdienmodellen, op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.

Bron: Redactie BHZNet.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat