Home

Ruimtelijke Ordening Six Flags

Biddinghuizen - 25 april 2001.  Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Dronten op 29 maart 2001 gewijzigd vastgesteld heeft het bestemmingsplan Six Flags Holland.

Het plan betreft het gebied gelegen tussen de Spijkweg en de Bremerbergtocht te Biddinghuizen en voorziet in een attractiepark en een evenemententerrein.

Met het oog op de vereiste goedkeuring van het plan door Gedeputeerde Staten van Flevoland, hebben burgemeester en wethouders het plan inmiddels aan dat college toegezonden.

Het plan ligt vanaf 1 mei 2001 gedurende 4 weken, derhalve tot en met 29 mei 2001 ter inzage bij;

 • Het gemeentehuis van Dronten, de Rede 1 bij de cluster Planologie en Stedenbouw. Deze cluster is hiervoor geopend van 9.00 - 12.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om op dit tijdstip langs te komen dan kunt u bellen (0321-388283) tussen 9.00 - 10.00 uur om een afspraak te maken op een ander tijdstip.
 • In de openbare bibliotheek in Biddinghuizen tijdens openingstijden.

  Gedurende bovengenoemde termijn kunnen:

 • zij die zich tijdig met zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan tot de gemeente raad hebben gewend en

 • zij die bedenkingen hebben tegen wijzigingen welke door de raad ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht

  bij Gedeputeerde Staten van Flevoland (Postbus 55, 8200 AB Lelystad) bedenkingen tegen het vastgestelde plan indienen.

  Dronten, 27 april 2001

  Bron: Gemeente Dronten

  Bron: BHZNet.nl
  << Terug naar overzicht
 • © Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

  Realisatie: Sybit - Software op Maat