Home

4x proces-verbaal bij milieucontroles

Biddinghuizen - 24 september 2002.  Diverse handhavingspartners uit Flevoland hebben op 5 september jl. gezamenlijk controles uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente Dronten dat wordt omsloten door de Elburgerweg, Alikruikweg, Bremerbergweg en Bremerbergdijk.

In het buitengebied zijn veel handhavers actief. Samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de deelnemers was een belangrijk doel van de gezamenlijke actie, evenals het opsporen en doen beëindigen van overtredingen op milieugebied.

Diverse instanties
De deelnemers aan de controles kwamen van de gemeente Dronten (Milieu en Ruimtelijke Ordening), Algemene Inspectie Dienst Noord en Oost, Staatsbosbeheer Regio Flevoland, Politie Flevoland, Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied.

28 overtredingen
Zij constateerden in totaal 28 overtredingen. Onder andere zagen zij gedempte kavelsloten, afvalstortingen, watervervuiling door opslag van potstalmest, brandplaatsen en onvolledige windsingels rond agrarische bedrijven. Ook werd er een minderjarige staande gehouden die in een speedboot voer zonder vaarbewijs, zonder brandblusser en zonder zwemvest. In totaal zijn er 4 processen-verbaal opgemaakt.

Enkele bedrijven ontvangen een brief van de gemeente waarin opheffing van de tekortkoming wordt geëist.

Dader onbekend
Bij de meeste afvalstortingen en brandplaatsen was geen dader te achterhalen. De eigenaren van de grond (Staatsbosbeheer en de gemeente Dronten) zullen deze verontreinigingen opruimen. Rond veel agrarische bedrijven ontbreekt voor een deel de windsingel (bomen). Dit is in strijd met het Bestemmingsplan Buitengebied van Dronten. Dit probleem komt ook voor buiten het gecontroleerde gebied. De gemeente Dronten beraadt zich op een gemeentebrede aanpak hiervoor.

Mooi meegenomen
Een positieve constatering was het signaleren van vier raven in de bossen nabij het randmeer. Deze constatering bevestigde een eerder gesignaleerd vermoedelijk broedgeval.

Landelijke prioriteit
De actie in Dronten staat niet op zich. Door de Landelijke Coördinatie Commissie Milieuwethandhaving (LCCM) is extra aandacht gevraagd voor de handhaving in buitengebieden. Van 2002 tot 2005 is dit een zogenaamde landelijke prioriteit. In veel regio’s zal de handhaving in het buitengebied extra aandacht krijgen. Ook in de andere gemeenten in Flevoland zullen in de komende periode gezamenlijke controleacties worden uitgevoerd.

Gebied aantrekkelijk houden
De handhavingspartners hopen met deze controleacties bij te dragen aan het aantrekkelijk houden van het buitengebied. Een mooi, schoon en gevarieerd gebied met ruimte voor werken, natuur en recreatie.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat