Home

Sluis vaker open voor aal

Biddinghuizen - 6 mei 2003.  Er moet meer jonge aal in de Veluwse Randmeren komen om het vissen hier aantrekkelijk te maken voor zowel de beroepsvissers als de vissers die uit hobby hun hengeltje uitgooien.

Om dat te bereiken moet het spuibeheer (het in- en uitlaten van water via sluizen) bij de Roggebotsluis op de grens van Kampen en Dronten worden aangepast.

Onderzoek
Van de oorspronkelijk geplande aanleg van een aalgoot wordt afgezien. Onderzoek van een extern bureau wijst uit dat de aanleg van zo‘n goot duur is terwijl niet mag worden verwacht dat hierdoor extra veel aal in de randmeren terecht komt.

Het streven de Randmeren aantrekkelijk te maken voor beroeps- en hobbyvissers is onderdeel van de plannen voor de Integrale Inrichting Veluwe Randmeren (IIVR).

In de plannen zijn voorzieningen opgenomen als een klimwand en een nieuw surfcentrum op Strand Horst, de al gerealiseerde moerasdelta aan de monding van de Schuitenbeek in Putten, een extra eiland in het Wolderwijd tussen Harderwijk en Zeewolde en een fietspont tussen Nunspeet en Biddinghuizen.

Weinig jonge aal
Onderzoek wijst uit dat er op dit moment nauwelijks jonge aal in de Randmeren terecht komt. Zo is er nauwelijks aanbod van glasaal bij de Nijkerkersluis.

De aal die hier binnenkomt betreft vooral wat grotere aal van vijftien tot dertig centimeter. De trek van de aal naar de randmeren ligt vooral in de periode tussen mei en augustus. Dat is een stuk later dan de glasaal normaal gesproken vanuit zee de Nederlandse binnenwateren intrekt. Dat gebeurt veelal in de maanden februari en maart.

Inlaat
In de periode van de trek van de aal naar de Veluwse randmeren passeert relatief weinig water de sluizen. Bij het inlaten van water wordt vaak automatisch ook glasaal meegevoerd. Omdat dit te weinig gebeurt is de kans klein dat aal op deze wijze in de randmeren terecht komt.

Het is overigens niet altijd kommer en kwel geweest met de aanwezigheid van aal in de Randmeren. Met name in de jaren ‘80 was er sprake van goede vangsten voor de beroepsvissers. Maar de laatste jaren zijn de vangsten teruggelopen. De hoeveelheid aal in de Randmeren is gedaald.

Een reden kan zijn de geringe voedselrijkdom van het water in de Veluwse Randmeren ten opzichte van water dat hieraan grenst.

Steun en twijfel
De beroepsvissers steunen het plan het spuibeheer aan te passen. Maar ze hebben zelf wel enige twijfel over het gewenste effect. Vanuit het aangrenzende Vossemeer tussen Kampen en de Ketelbrug over rijksweg A6 (Lelystad/Emmeloord) komt door een beter voedselaanbod daar maar weinig aal naar de Veluwse Randmeren. Overigens is de beroepsvisserij nog maar beperkt tot enkele vissers.

Bron: Apeldoornse Courant

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat