Home

Gelderland tast in buidel

Biddinghuizen - 22 mei 2003.  Voor het opknappen van de Veluwse randmeren en het aangrenzende gebied stelt de provincie Gelderland de komende negen jaar 2 miljoen euro beschikbaar.

De eerste jaren wordt jaarlijks een bedrag overgemaakt van 225.000 euro naar het bureau dat de plannen uitvoert, de laatste drie jaar 200.000 euro.

IIVR
In het Integraal Inrichtingsplan Veluwe Randmeren (IIVR) zijn in totaal 36 maatregelen opgenomen die de recreatieve en ecologische kwaliteit van het gebied moeten verbeteren.

Het gaat om onder meer de aanleg van een nieuw eiland in het Wolderwijd tussen Harderwijk en Zeewolde, het plaatsen van een klimwand op Strand Horst waar ook een nieuw surfcentrum is voorzien en de komst van een voet- en fietspont tussen Nunspeet en Biddinghuizen.

39 miljoen
De provincie Gelderland betaalt vijf procent van de totale kosten van het project. Deze worden geraamd op 39 miljoen euro. Het Gelders college van gedeputeerde staten vindt een aantal maatregelen van belang in het kader van het provinciaal beleid zoals dat wordt gevoerd.

Moerasstrook
Het gaat onder meer om het realiseren van een riet/moerasstrook langs de oever van het Veluwemeer tussen Harderwijk en Nunspeet. Deze strook is nu gedeeltelijk in gebruik voor verblijfsrecreatie en dat vinden GS ongewenst. De provincie zet ook in op het belang van de huidige waterkwaliteit. In het verleden werd het water ernstig vervuild door onder andere overbemesting. Dat leidde tot algengroei en beperking van het doorzicht van het zwemwater. Door het nemen van allerlei maatregelen is de algengroei behoorlijk teruggebracht. Ook is het doorzicht van het water verbeterd.

Delta's
Ander punt waar de provincie belang aan hecht, is de aanleg van delta’s in de monding van Veluwse beken. Bij de Schuitenbeek in Putten is dat al gerealiseerd maar er bestaan nog plannen delta’s aan te leggen bij onder meer de uitmonding van de Hierdense Beek op de grens van Hulshorst en Hierden in het Veluwemeer.

Fietspad
Bij de provincie scoort verder goed de aanleg van een doorgaand fietspad tussen Harderwijk via Nunspeet en Elburg naar Roggebotsluis op de grens van de gemeenten Kampen en Dronten. Ook de komst van een wedstrijdbaan voor kano’s in het Wolderwijd tussen Ermelo en Harderwijk wordt door de provincie toegejuicht. Met de eerste werkzaamheden voor verbetering van de stranden Nulde in Putten en Horst is overigens al begonnen.

Subsidie
Overigens wordt op korte termijn een aanvraag ingediend voor subsidie bij de Europese Unie. Hierover zijn inmiddels al gesprekken gevoerd. Op grond daarvan is de verwachting dat zo’n dertig procent van de Gelderse bijdragen kan worden gefinancieerd met Europese subsidies. Dat geld wordt gekort op de provinciale bijdrage.

Bron: Utrechts Nieuwsblad

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat