Home

Plannen rondom Six Flags (Ellerhaven)

Biddinghuizen - 30 mei 2001.  Burgemeester en wethouders van Dronten maken het volgende bekend. Op Woensdag 20 juni 2001 om 19.30 uur wordt eenieder in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de mogelijkheid in te spreken op het voorontwerp-bestemmingsplan "Ellerhaven".

De inspraakmogelijkheid zal plaatsvinden in De Voorhof te Biddinghuizen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan is gelegen in het plangebied van het voormalige Jamboree terrein tussen Six Flags en het Veluwemeer aan de Spijkweg en voorziet in 500 recreatiewoningen, 200 recreatieappartementen, een dagcamping met 250 plaatsen voorzieningen voor openluchtrecreatie, waaronder een golfterrein en overdekte commerciële voorzieningen.

Tijdens de inspraakbijeenkomst zal door de verantwoordelijk wethouder en door enkele medewerkers een toelichting worden gegeven op het ontwerp, zowel op de inhoud als op de verdere procedure van het plan

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 5 juni 2001 vier weken, derhalve tot en met 3 juli 2001 voor eenieder ter inzage in;

Het gemeenthuis van Dronten bij de cluster Planologie en Stedebouw (kamer 311). Deze cluster is hiervoor geopend van 9.00 - 12.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om op dit tijdstip langs te komen dan kunt u bellen (0321-388283) tussen 9.00 - 10.00 uur om een afspraak te maken op een ander tijdstip.
De openbare bibliotheek te Biddinghuizen tijdens openingstijden.
Tijdens bovengenoemde termijn kan ook gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om schriftelijk een reactie op het plan te geven. Deze dient gestuurd te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat