Home

Bodemkwaliteitskaart vastgesteld

Biddinghuizen - 17 juni 2003.  Burgemeester en wethouders van Dronten hebben het voornemen om de ingediende Bodemkwaliteitskaart (versie 00) en bijbehorende Bodembeheersplan (versie 02) "Buitenplaats Veluwemeer" vast te stellen.

Op 2 mei 2003 heeft Ingenieursbureau "Oranjewoud BV namens Bramer Beheer- en Beleggingsmaatschappij BV te Vriezenveen een verzoek bij het College ingediend om een door hen opgesteld Bodemkwaliteitskaart (revisie 00) en Bodembeheersplan (revisie 00) ten behoeve van het geplande grondverzet binnen het plangebied "Buitenplaats Veluwemeer" te Biddinghuizen, vast te stellen.

Revisies
- Op 7 mei 2003 ontvingen zij van Ingenieursbureau "Oranjewoud" BV een revisie op het Bodembeheersplan (revisie 01), met het verzoek om het Bodembeheersplan d.d. 2 mei 2003 (revisie 00) buiten beschouwing te laten.

- Op 17 mei 2003 ontvingen zij van Ingenieursbureau "Oranjewoud" BV op verzoek van de gemeente, de resultaten van een uitgevoerd aanvullend historisch bodemonderzoek.

- Op 22 mei ontvingen zij ten slotte, op verzoek van de gemeente Dronten, een tweede revisie van het Bodembeheersplan (revisie 02).

Ter inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen bij de Centrale Balie in het gemeentehuis van Dronten van vrijdag 20 juni 2003 tot vrijdag 18 juli 2003 elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur ter inzage. Daarbuiten kunnen ze worden ingezien na een telefonische afspraak met afdeling Milieuzaken, telefoon 0321-388 925. Indien men dit wenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Zienswijze
Tot 19 juli 2003 kunnen door belanghebbenden hun zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Dronten, t.a.v. afdeling Milieuzaken, Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij dhr. C.T. van der Velde, tel. (0321) 388 926.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat