Home

Fietspont pas in 2005

Biddinghuizen - 14 juli 2003.  Een fietspad tussen Harderwijk en Elburg moet eind 2005 zijn aangelegd. Daarnaast worden op dit moment plannen ontwikkeld voor doortrekking ervan naar de Roggebotsluis bij Kampen.

Het nieuwe fietspad volgt grotendeels de kustlijn langs het Veluwerandmeer tussen Harderwijk en Elburg. Omdat het gebied valt onder de Vogelrichtlijn, moest daar bij de vaststelling van het tracé rekening mee worden gehouden. Een ingenieursbureau is aan de slag gegaan met het maken van de ontwerp-tekeningen. Zodra de eerste schetsen op papier staan, vindt overleg plaats met de bewoners van de gebieden die het fietspad doorsnijdt.

Dijk verhoogd
Tussen Elburg en de Roggebotsluis is het fietspad grotendeels op de dijk gepland. Onderzocht wordt nog of de hoogte van de dijk voldoet aan de huidige maatstaven. De verwachting is dat vooral het deel tussen de buurtschappen Noordeinde en Roggebot moet worden verhoogd. Als alternatief wordt overwogen een tijdelijk tracé aan te leggen tussen Noordeinde en de Buitendijksweg.

Fietspont Biddinghuizen-Nunspeet
De aanleg is één van de plannen uit het project integrale inrichting van de Veluwe Randmeren (IIVR). Onderdeel daarvan maakt ook uit de komst van een pontje tussen Nunspeet en Biddinghuizen dat plaats moet bieden aan maximaal twaalf personen. Aanvankelijk was het streven de pont nog dit jaar in de vaart te nemen maar inmiddels is duidelijk dat dit pas in de zomer van 2005 het geval is.

Jachthaven
Aan de kant van Nunspeet legt het pontje aan bij Polsmaten in het verlengde van de Vreeweg, in Biddinghuizen meert het pontje aan in de jachthaven bij Bremerberg. Het biedt fietsers die gebruik maken van het fietspad tussen Harderwijk en de Roggebotsluis de mogelijkheid halverwege over te steken naar Flevoland. of omgekeerd vanuit de polder aan te sluiten op dit fietspad.

Parkeerplaatsen
Dit jaar wordt begonnen met de aanleg van parkeerplaatsen langs de dijken om sportvissers tegemoet te komen. Nog deze maand wordt een begin gemaakt met de aanleg van het eerste deel van het ‘Groene Kruispunt‘. Met de aanleg van enkele kleine eilanden wordt het Nuldernauw beter geschikt gemaakt voor de oversteek van kleinere diersoorten, zoals ringslang en otter.

Bron: Apeldoornse Courant

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat