Home

Seminar IIVR in uitvoering

Seminar IIVR in uitvoering Biddinghuizen - 15 mei 2004.  Donderdagmorgen 13 mei 2004 heeft het IIVR een seminar georganiseerd. Projectleiders, bestuurders en belangenorganisaties maakten samen de balans op van 3 jaar uitvoering Inrichtingsplan Veluwerandmeren.

‘Het is een prachtig project, waarvan de uitvoering met vallen en opstaan gaat. Er zijn al goede resultaten geboekt, maar het proces blijft energie vragen’, aldus dhr. Van der Perk, programmamanager van het IIVR.

Drie projectleiders reflecteerden op de geboekte voortgang en de obstakels die zij daarbij tegenkomen. Vrijwel het hele gebied is aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit heeft consequenties voor de uitvoering van de maatregelen uit het Inrichtingsplan Veluwerandmeren.

Europese regelgeving
De Europese regelgeving brengt met zich mee dat een groot gebied in de plannen moet worden betrokken om ruimte te hebben om negatieve effecten van het ene project te kunnen compenseren met de positieve effecten van een ander project.

Kenmerkend in alle drie projecten is dat ze zonder samenwerking niet te realiseren zouden zijn; niet alleen tussen overheden maar ook tussen de publieke en private partijen. De sprekers gaven aan dat zij alleen voortgang hebben kunnen boeken door zelf initiatieven te nemen om onduidelijkheden en problemen in gezamenlijkheid op te lossen en zeker niet af te gaan zitten wachten!

België
Uit België voerde als spreker dhr. De Mulder, directeur Milieu van de provincie Oost-Vlaanderen, het woord over hun ervaringen en werkwijze met diezelfde Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de uitbreiding van het havengebied van Antwerpen heeft hij uiteengezet dat men in Vlaanderen door schade en schande wijzer is geworden; een eerste plan waarin te weinig oog was voor natuur en milieu werd door ‘Brussel’ afgewezen met grote schadeclaims als gevolg.

Opvallend was dat Vlaanderen daarna voor deze havenuitbreiding een zelfde soort werkwijze gekozen heeft, als de gezamenlijke overheden hier voor de Veluwerandmeren; met de keuze van een groter plangebied is het mogelijk de negatieve effecten van een ingreep door tegenmaatregelen weer goed te maken. Kortom, het idee dat Nederland het braafste jongetje van de klas wil zijn, gaat niet op.
Toast op fietspont
Na een levendige discussie waarin ook de pijnpunten van noodzakelijke keuzen niet uit de weg gegaan werden, werd het seminar afgesloten met een gezamenlijk toast op één van de geslaagde IIVR-projecten: de fietspont van Biddinghuizen naar Nunspeet.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat