Home

Voortgangsverslag Vereniging Flevoboulevard 2014

Biddinghuizen - 9 december 2014.  Het jaar 2014 is omgevlogen.
De zichtbare activiteiten van de vereniging concentreren zich meestal in de periode september tot en met april. De leden (ook de bestuursleden) worden vanaf het voorjaar vrijwel volledig in beslag genomen door het seizoen en de werkzaamheden binnen de eigen onderneming.


Dit jaar was dat in versterkte mate het geval. Achter de schermen is er echter ook in de zomermaanden door (bestuurs)leden veel werk verzet in het contact met de overheden over de versterking van de kansen en mogelijkheden voor ons gebied. 
Het realiseren van de doelstelling van de vereniging (Gezamenlijke marketing ter promotie van het kustgebied van oostelijk Flevoland) rust meer en meer op drie pijlers:
-Promotie van het gebied
-Het functioneren als netwerkorganisatie
-Het leveren van een strategische bijdrage aan gebiedsontwikkeling
 
Netwerkbijeenkomsten
Leden ontmoeten elkaar frequent informeel en bilateraal.
Aanvankelijk was het plan in 2014 drie netwerkbijeenkomsten te organiseren. Het zijn er twee geworden. Op 11 maart 2014 organiseerden we een geslaagde bijeenkomst bij Flevonice over marketing en gebiedspromotie. Pierre Estourgie (Landal) verzorgde een inleiding over de marketing/ PR aanpak van Landal en Rinkje Tromp (Toerisme Flevoland) hield een inleiding over trends en ontwikkelingen binnen de toeristische sector. Het bestuur heeft geprobeerd eind oktober/ begin november een netwerkbijeenkomst te organiseren over HRM beleid (werving en selectie; flex-wet enz.) dat is helaas niet gelukt. We houden het onderwerp op onze agenda.
16 december organiseren we onze tweede netwerkbijeenkomst van dit jaar. De bijeenkomst heeft daarmee ook het karakter van een eindejaarsbijeenkomst.
 
Contacten met de overheden
De contacten met de gemeente Dronten waren in 2014 intensief. Het in 2013 gestarte project Oostrand Dronten kwam in 2014 in een stroomversnelling. Enkele (bestuurs-)leden hebben actief geparticipeerd in de diverse bijeenkomsten en werkbezoeken om te komen tot een concretisering van de strategische visie Oostkant Dronten (2010). Er wordt voor de gebiedsontwikkeling/ gebiedspromotie gewerkt langs drie lijnen: Oostkant Dronten tussen de bruggen Harderwijk/ Elburg; Gebied met het agrarisch achterland; Randmeren als geheel.
De vereniging is door de nieuwe wethouder toerisme/ recreatie (Piet Bleeker) via de voorzitter uitgenodigd input te leveren voor het nieuwe collegeprogramma. Onze prioriteiten en speerpunten zijn ingebracht.
In april bezochten Gauke Zijlstra en Helma Lodders gedeputeerde Appelman.
De gemeente Zeewolde voert een actief promotiebeleid op het terrein van toerisme en recreatie.
Een gesprek met wethouder Gerben Dijksterhuis van de gemeente Zeewolde is in voorbereiding.
Het aandringen op versterking van de samenwerking tussen de provincie en de gemeenten Dronten en Zeewolde staat structureel op onze agenda.
 
Waterplantenproblematiek
Op 19 november 2014  door Gauke Zijlstra en Erik Jeuring met wethouder Bleeker een gesprek gevoerd over de waterplantenproblematiek. Er is beweging op het dossier, maar 2014 mag worden gekarakteriseerd als een dramatisch jaar voor de watersportbedrijven. Bij het gesprek met de wethouder was de Coöperatie Gastvrije Randmeren aanwezig. Er is toegezegd dat Erik Jeuring voor het deelgebied Drontermeer/ Veluwemeer zal worden uitgenodigd voor de voorbereidende werkzaamheden voor 2015.
 
Bestuur
Het bestuur overlegde in 2014 veelvuldig telefonisch en per mail. Als dagelijks bestuur kwamen we driemaal bijeen. Ledenwerving (vooral binnen het territoir van de gemeente Zeewolde staat hoog op onze agenda. En hoge organisatiegraad blijkt effectief.
Op 27 november nam de vereniging deel aan het Congres Vrijetijdssector. Flevonice won de Flevo Award 2014 net niet. Camping De Ruimte won de Rabobank Award 2014. De Oostkant bewijst zich als onmisbaar voor de ontwikkeling van economie en toerisme in Flevoland.
 
Plannen
Vanuit onze long list van onderwerpen zullen ook in 2015 netwerkbijeenkomsten worden voorbereid. Om te beginnen in het vroege voorjaar over het onderwerp HRM beleid.
In 2015 wordt door enkele leden/ bedrijven in samenwerking met de gemeente Dronten  een ‘beweegdag’ voorbereid.
Evenals in 2014 zijn we van plan te adverteren in de Recreatiekrant Flevoland (Avontuurlijk dichtbij), onder het beding, dat daarmee tegelijkertijd een korting voor de leden kan worden verkregen.
Aan een up-date van de website wordt gewerkt.
 

8 december 2014

<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat