Home

Permanente bewoning recreatieverblijven aangepakt

Biddinghuizen - 21 januari 2005.  Het college van b. en w. heeft beleidregels vastgesteld voor het permanent bewonen van recreatieverblijven.

Besloten is dat mensen persoonsgebonden (gedoog)beschikkingen kunnen krijgen.

Hiervoor komt men in aanmerking als men voor 31 oktober 2003 is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en het recreatieverblijf voldoet aan het Bouwbesluit.

Bewoners die zich na 31 oktober 2003 hebben ingeschreven, krijgen een jaar de tijd om andere permanente woonruimte te vinden.

Als het recreatieverblijf niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan moet het binnen een jaar aangepast zijn aan de bouwtechnische voorschriften, anders wordt de permanente bewoning alsnog stopgezet.

Aanleiding
De gemeente Dronten heeft geconstateerd dat recreatieparken in toenemende mate permanent worden bewoond. Dit is niet toegestaan en in strijd met het bestemmingsplan.

Een gevolg kan zijn dat er schaarste aan recreatieverblijven ontstaat. Verder kunnen er spanningen ontstaan tussen recreanten en permanente bewoners.

Daarnaast heeft Minister Dekker van VROM een brief aan de gemeenten gestuurd waarin zij gemeenten verplicht om heldere beleidsregels op te stellen over permanent wonen en deze te handhaven.

Handhaving
Inmiddels zijn alle betrokken organisaties geïnformeerd over de nieuwe beleidsregels. Nog in januari ontvangen alle belanghebbenden een brief van de gemeente.

De mensen de voldoen aan de gestelde criteria krijgen het verzoek een gedoogbeschikking aan te vragen. De anderen wordt gevraagd het recreatieverblijf technisch aan te passen of andere permanente woonruimte te zoeken.

Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat