Home

Rampenbestrijding bij Walibi

Biddinghuizen - 27 mei 2005.  De Wet rampen en zware ongevallen bepaalt (in artikel 7) dat de burgemeester rampbestrijdingsplannen vaststelt voor rampen en zware ongevallen waarvan de plaats, de aard en de gevolgen voorzienbaar zijn.

Een ontwerp voor een gewijzigd plan is vastgesteld voor:
- evenemententerrein Spijkweg Biddinghuizen;
- attractiepark Walibi World

Wat is een rampbestrijdingsplan
In een rampbestrijdingsplan wordt beschreven op welke wijze hulpverleningsdiensten snel kunnen worden ingezet ter bestrijding van de gevolgen van een ongeval. Daar wordt uitgegaan van een beschrijving van de locatie en het Rampenplan. Omdat de gevolgen van een ongeval op genoemde plaatsen zeer ernstig kunnen zijn, heb ik daarvoor al eerder een plan vastgesteld. Daarmee is niet gezegd dat de kans op een ongeval daar groot zou zijn. Alleen dat het vanwege de gevolgen verstandig is om zich goed voor te bereiden op een ongeval.

Waarom wijziging van deze rampbestrijdingsplannen
De regelgeving voor de voorbereiding op rampen is gewijzigd. In verband daarmee wordt ook het Rampenplan aangepast. Omdat de rampbestrijdingsplannen daarop gebaseerd zijn, moeten die eveneens bijgesteld worden. Ook is de naam van het attractiepark gewijzigd. Er is dus geen sprake van een nieuwe beoordeling van de veiligheid ter plaatse.

Verdere procedure
U kunt de plannen inzien van maandag 30 mei tot en met maandag 27 juni van 9.00 12.00 uur bij de Publieksbalie van gemeentehuis. Gedurende die tijd kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze op deze plannen geven. U schrijft daarvoor een brief aan de burgemeester van Dronten, t.a.v. Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Mondeling
Wie mondeling zijn zienswijze wil geven, heeft daarvoor de gelegenheid tijdens een hoorzitting op maandag 27 juni om 14.00 uur in het gemeentehuis. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S.W. Krooneman, tel. 0321 388346.

Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat