Home

Geslaagde publieksbijeenkomst

Geslaagde publieksbijeenkomst Biddinghuizen - 1 oktober 2005.  Het is alweer vier jaar geleden dat de gezamenlijke overheden het startsein gaven voor de uitvoering van het Inrichtingsplan Veluwerandmeren.

Donderdagavond 29 september organiseerde het IIVR daarom in Walibi World in Biddinghuizen een bijeenkomst om het publiek te informeren over de bereikte resultaten van de afgelopen vier jaar.

Van de 36 maatregelen uit het Inrichtingsplan Veluwerandmeren is inmiddels ruim een kwart gerealiseerd. Zo zijn voorzieningen voor sportvissers in nauw overleg met de doelgroep gerealiseerd en overtreft de fietspont tussen Biddinghuizen en Nunspeet alle verwachtingen. Een kwart van de maatregelen is in uitvoering. Dit is lang niet altijd in het veld zichtbaar. Voor de daadwerkelijke uitvoering moeten vergunningen aangevraagd worden of soms bestemmingsplannen gewijzigd. De helft van alle maatregelen is in voorbereiding. Het gaat hier overwegend om omvangrijke maatregelen, zoals het vergroten van de vaarmogelijkheden door verdieping, de aanleg van stranden en een eiland voor de kust voor Zeewolde en het ontwikkelen van recreatiegebied Bremerberg aan de kust van Biddinghuizen.Vogelvlucht
Het programma donderdagavond in Walibi startte met de première van de film ‘IIVR in vogelvlucht 2001-2005’, waarin de bereikte resultaten met mooie helikopterbeelden werd gepresenteerd.

Bypass
Daarna was in het programma ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Een panel met 2 bestuurders, 2 belangenvertegenwoordigers en een betrokken burger zwengelde deze discussie aan. Uit de zaal kwamen verschillende vragen over de bypass bij Kampen. Volgens panellid Delpeut, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Veluwerandmeren, is de tracékeuze voor de bypass van de IJssel nog niet genomen. Op dit moment loopt nog een studie om alle gevolgen in kaart te brengen. Uiteraard worden de ontwikkelingen rondom de tracékeuze nauwlettend gevolgd.Markt
Na de pauze was een informatiemarkt georganiseerd over alle 36 IIVR-maatregelen. Op grote posters werd de stand van zaken weergegeven en de meeste projectleiders waren aanwezig om hun projecten verder toe te lichten en vragen van bezoekers te beantwoorden. Hiervan werd uitgebreid gebruik gemaakt.

IIVR

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat