Home

Reactie op plannen Flevoboulevard

Reactie op plannen Flevoboulevard Biddinghuizen - 5 november 2005.  Afgelopen woensdagmiddag werd de naam van de nieuw te ontwikkelen kuststrook tussen Elburg en Harderwijk 'Flevoboulevard' gepresenteerd door diverse partijen.

Stichting Milieugroep Dronten heeft hierover haar mening kenbaar gemaakt, welke onderstaand is opgenomen.

Biddinghuizen pas op uw zaak!
Ontwikkelingen Bremerbergse Hoek en Evenementen Terrein!


Aan iedereen die geniet van het schitterende uitzicht vanaf de Bremerbergse Hoek over het water geven wij het advies dit vooral nú nog te doen.

Kijkt U nu nog uit over een glinsterende watervlakte , straks wordt dat over glinsterende autodaken.

Wethouder Haverkort (VVD) heeft de projectontwikkelaar Cammingha aangeboden de al eerder ter sprake gekomen Boulevard in het verlengde van de Bremerbergweg
(700 meter lang 40 meter breed met gebouwen erop) aan te leggen.

In ruil daarvoor krijgt de projectontwikkelaar de concessie om 67 landschapschapswoningen langs de Bremerbergweg te bouwen en te verkopen. Soort handje klap dus.
Aan de buitendijkse zijde van de boulevard wordt een groot parkeerterrein aangelegd voor 300 auto,s . Op de dijk richting Aquacentrum (nu fietspad ) wordt een autoweg aangelegd.
De plannen voor een boulevard zijn destijds aan de tekentafel van het IIVR (Integrale Inrichting Veluwe Randmeren) ontstaan. Het feit dat de gemeente Dronten destijds het IIVR convenant heeft ondertekend betekent naar onze mening niet dat deze plannen jaren later maar kritiekloos overgenomen zouden moeten worden.

Mevr.Haverkort verdedigt haar plannen met verwijzing naar de wens van de inwoners voor weer een “eigen strandje”. Deze boulevard zou dat strand beschermen tegen afslag. Naar ons inzicht kun je voor dat doel volstaan met een veel kleinere onbebouwde pier. Een bijkomend voordeel is dat er dan minder kans is op stilstaand water met algengroei en vervuiling.

Het geld dat vrij komt bij de verkoop van gronden zou wat ons betreft veel beter besteed kunnen worden aan herstel van ons noodlijdende dorp dan het in de zakken van een projectontwikkaar laten verdwijnen voor een (megalomane) boulevard.

De onderhandelingen met van Maurik BV. en Mojo over het Nationaal Evenementen Terrein (NET) zijn in een afsluitende fase gekomen . Dat betekent dat er straks op 32 (zomerse) dagen van het jaar grote festivals met 10.000-50.000 bezoekers komen. Het plan voor het landschapswonen juichen wij toe maar we vragen ons af wie zo gek is om een woning te bouwen op slechts enkele kilometers afstand van het NET met geluidsoverlast en files.
Dorhout Mees heeft plannen alle 6 boerderijen aan de ZO kant van de Mosselweg op te kopen en op de vrijkomende gronden grootschalige recreatieve voorzieningen te bouwen, een megaproject waarvoor de MER procedure is gestart.

De Cammingha groep bouwt 259 luxe recreatie woningen op Harderwold.
De Bramer groep bouwt 150 recreatie woningen en 50 vaste woningen op Buitenplaats Veluwe Meer. Het plan Zuiderzee op Zuid omvat 157 recreatiewoningen in het water.

Omdat al deze plannen met privaat geld gerealiseerd gaan worden is de gemeente enthousiast. Nu heeft een projectontwikkelaar geen ander doel dan een winstgevend eindexploitatie.
Wat er verder bijkomt is zijn zorg niet. Wiens zorg dan wel?

Zorg
De Milieugroep heeft deze ontwikkelingen met zorg gevolgd. Ook wij begrijpen dat recreatie in deze hoek van de polder ontwikkeld moet worden. Hoewel recreatie relatief weinig werkgelegenheid biedt zullen de plannen ook banen kunnen scheppen en voordelen kunnen opleveren voor de middenstand.

Samengevat komt onze kritiek op het volgende neer:

1.De bevolking is totaal onkundig en niet betrokken bij de plannen.

2.Een totaalvisie ontbreekt. Als de effecten van alle plannen op verkeersstromen en op de
natuurlijke draagkracht van de omgeving (mens en natuur) bij elkaar opgeteld worden dan kan ieder weldenkend mens inzien dat niet álles kan. Zo kunnen de smalle aanvoerwegen in Elburg en Harderwijk de verkeersstromen nu al niet altijd meer verwerken.

3.Het is nodig keuzes te maken. Sommige plannen bijten elkaar. Rust en ruimte zoekende toeristen én (potentiele) inwoners worden oa.door het NET de stuipen op het lijf gejaagd en zullen wegblijven. Ook naburige plaatsen als Elburg en Doornspijk zullen veel overlast ondervinden.

4. Het mag niet zo zijn dat projectontwikkelaars gaan bepalen hoe onze leefomgeving eruit gaat zien. De gemeente moet een zorgvuldiger afweging maken wat wel en niet kan. De bevolking zal straks voor- maar vooral ook nadelen van de plannen ondervinden. Om het draagvlak onder de bevolking te vergroten zal inspraak van de inwoners beslist noodzakelijk zijn.

Maar wat vinden de inwoners van Biddinghuizen nu zelf van al deze plannen ?. Daar zijn wij zeer benieuwd naar. Het zou een idee zijn om, vóódat alles al bekokstoofd, in samenwerking met Vereniging Dorpsbelang een soort referendum te organiseren. Wij kunnen onze acties dan afstemmen op datgene wat de bevolking wel of beslist niet wil.
Wij staan open voor elke suggestie (liefst schriftelijk) .

As. Wo.9 nov. is er een commissievergadering. Wij zullen daarbij gebruik maken van de gelegenheid tot inspreken.

Stichting Milieugroep Dronten

Adres: Buitenkant 2 en Teugel 20 Biddinghuizen
van-veelen@solcon.nl


Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat