Home

Nieuwe waterpartijen langs Oostrand Flevoland

Nieuwe waterpartijen langs Oostrand Flevoland Biddinghuizen - 27 maart 2006.  Dankzij een financiële bijdrage van de provincie Flevoland worden in de bossen van Staatsbosbeheer langs de oostkant van Flevoland op 22 locaties flinke plassen gegraven met een gemiddelde grootte van 0,8 ha.

Door de waterkwaliteit ontstaat, in combinatie met de bodem, bijzonder leefgebied. Allerlei diersoorten kunnen bij deze nieuwe waterplassen rusten, foerageren en zich voortplanten.

Aantrekkelijker
Initiatiefnemer gedeputeerde Wubbo de Raad: “De provincie kan dankzij de medewerking van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op deze eenvoudige manier de natuur verrijken en natuurgebieden gevarieerder en aantrekkelijker maken voor recreanten.”

Veluwemeer
Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het kwelwater in combinatie met het kalkrijke zand in de bodem in de Oostrand zo bijzonder is dat het gebied enorm belangrijk is voor aan water gebonden soorten. Daarnaast blijkt dat met een aantal maatregelen de natuurgebieden verrijkt kunnen worden en dat de variatie binnen de natuurgebieden vergroot kan worden.
Door de binnendijkse natuur verder te ontwikkelen en aan te sluiten op die van de randmeren ontstaat zo, in combinatie met de IJsselmonding, Vossemeer, Drontermeer en Veluwemeer, een robuust leefgebied waarin een groot aantal aan water gebonden soorten een plaats kan vinden.

Plassen
Dit gebeurt ondermeer door het realiseren van een groot aantal plassen in en langs Roggebotzand, Reve-Abbert en Spijk-Bremerberg. Op een aantal plekken is de druk van het kwelwater zo hoog dat het water op het maaiveld staat en bos afsterft. Juist daar worden de plassen aangelegd. De plassen krijgen de hoofddoelstelling natuur en worden zoveel mogelijk langs fiets- en wandelpaden aangelegd. Wubbo de Raad: “Het is opmerkelijk hoeveel positieve reactie wij nu al van recreanten en natuurliefhebbers krijgen”.

Strandgaperbeek
Mede dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van LNV kan in een gebied in het Horsterwold van circa 1 kilometer bij 500 een slenk worden gegraven met waterlopen en waterpartijen. Naast de 22 locaties op terreinen van Staatsbosbeheer worden plassen aangelegd en waterpeilen opgezet binnen de terreinen van Natuurmonumenten. In combinatie met de aanleg van de Strandgaperbeek en Roggebotveld vormt Flevoland zo een steeds belangrijkere schakel tussen de moerasgebieden in Overijssel en Utrecht.

Bron: Provincie Flevoland

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat