Home

Biddinghuizen aan het water?

Biddinghuizen aan het water? Biddinghuizen - 15 juni 2007.  Een meer graven bij Biddinghuizen! Zo ontstaat ruimte voor recreatie, die goed bereikbaar gemaakt kan worden door aan te takken op de Gooiseweg. Tegen het Randmeer aan krijgt de natuur de ruimte.

Tot zover de opmerkelijkste uitkomst van een Ontwerpatelier over de ontwikkeling van de Oostrand van Flevoland.

Speerpunt
Eerder heeft de provincie de Oostrand aangewezen als speerpuntgebied, waar ontwikkeling van natuur en recreatie moet plaatsvinden op een nieuwe en integrale manier. Op de huidige weg doorgaan levert knelpunten op voor beide functies. Er moeten keuzes gemaakt worden. De ontsluiting van het gebied wordt problematisch als de recreatie verder toeneemt, meent de provincie.

Samenwerking
De deelnemers aan het Ontwerpatelier stellen dat natuur, landbouw en recreatieondernemers elkaar absoluut niet in de weg hoeven te zitten als het om de ontwikkeling van de Oostrand gaat. Gedeputeerde ruimtelijke ordening en landelijk gebied Anne Bliek van de provincie: “Ieders belang blijkt het best gediend met samenwerking.”

Brede vertegenwoordiging
De tweedaagse bijeenkomst kende een brede vertegenwoordiging met vertegenwoordigers van provincie, gemeente Dronten, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Flevo-landschap, Milieugroep Dronten, Domeinen, LTO Noord, en de Cammingha Groep, Walibi World en De Klink als de drie vertegenwoordigers van de recreatieondernemers. Onder begeleiding van Dienst Landelijk Gebied werden scenario’s ontwikkeld voor een optimale ontwikkeling van de kansen en mogelijkheden in de Oostrand. Een ontwikkeling die zo moet worden vormgegeven dat de functies elkaar versterken en elkaar niet belemmeren. Het Ontwerpatelier heeft aan deze doelstelling een bijdrage geleverd.

Over naar gemeente
Met dit atelier draagt de provincie haar rol als initiatiefnemer en trekker van het ‘project Oostrand’ over aan de gemeente Dronten. De gemeente zal na de zomer aangeven hoe dat vorm gaat krijgen zodat natuur, recreatie, water, landbouw en infrastructuur als puzzelstukjes in elkaar gaan passen.


Bron: Provincie Flevoland

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2021, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat