Home

Akkoord over aanleg Strandgaperbeek

Biddinghuizen - 6 juli 2007.  Staatsbosbeheer, Dorhout Mees en de provincie Flevoland hebben een akkoord bereikt over de Strandgaperbeek.

Naar aanleiding van een projectvoorstel van de provincie en Staatbosbeheer heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 50.000 euro beschikbaar gesteld waardoor de aanleg van de beek mogelijk wordt.

Grondruil
Geruime tijd is gesproken over de aanleg van de Strandgaperbeek in combinatie met de aanleg van een golfbaan bij Dorhout Mees, waarbij grondruil een gesprekspunt was.

De provincie hecht groot belang aan beide projecten. Gedeputeerde Anne Bliek: “De Oostrand van Flevoland vormt een grote uitdaging om zowel de natuur als de recreatiesector te verbeteren. Bedenk dat behoud en herstel van de kwaliteit van de natuur ook economische baten oplevert. De gebieden in de Oostrand van Flevoland zijn belangrijk voor groen, wonen, werken, recreatie en bedrijvigheid. Met deze overeenkomst wordt meer natuur gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland was.”

Richtlijn
Het Milieu- en Natuurplanbureau bracht gisteren een rapport uit waarin wordt gesteld dat de geplande hoeveelheden moerassen, natte graslanden en beeklopen in de EHS onvoldoende zijn om te voldoen aan de eisen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. “De oplossing ligt in het natuurinclusief denken,” zegt Bliek in een reactie. Volgens de gedeputeerde is natuurinclusief denken precies wat er nu gebeurd is: “Dorhout Mees heeft met Staatsbosbeheer en provincie haar plannen aangepast om de natuurwaarden te vergroten met een beek, een Schotse golfbaan, met natte graslanden en stukjes moeras. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over het beheer. Ook kan er recreatie plaatsvinden.”

Bron: Provincie Flevoland

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2019, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat