Vereniging Flevoboulevard

De vereniging
De Flevoboulevard is een handelsmerk van een vereniging meer dan 20 bedrijven gevestigd aan één lange weg welke gezamenlijk alles te bieden hebben wat de toerist/recreant zoekt om zijn vrije tijd in te vullen.

Door samen te werken willen de recreatie-, horeca- en watersportbedrijven individueel en collectief het toeristisch product verbeteren. Een betere positionering van het gebied en de recreatieve mogelijkheden vormen hierbij het uitgangspunt. Daarnaast worden ook de onderlinge contacten tussen de leden door het samenwerkingsverband verbeterd

Het initiatief voor dit samenwerkingsverband is genomen door de ondernemers van Dubbel-Op v.o.f. (www.dubbel-op.nl), gevestigd als horecabedrijf in Lelystad. In samenwerking met NORT Flevoland (www.nortflevoland.nl) is het initiatief nader uitgewerkt.

Verder kent het samenwerkingsverband Flevoboulevard een comité van aanbeveling. Hierin hebben zitting de burgemeesters van de gemeenten Dronten en Zeewolde, vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel Flevoland en de brancheorganisaties RECRON, Hiswa Vereniging en Koninklijk Horeca Nederland. Het comité zorgt voor een breed draagvlak en ondersteunt het initiatief. Daarnaast draagt de gedeputeerde van de provincie Flevoland deze samenwerking een warm hart toe

Interesse in participatie?
Heeft u als bedrijf interesse in mogelijke participatie in de vereniging Flevoboulevard. Stuurt u dan een e-mail met uw contact gegevens. Wij proberen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de eventuele mogelijkheden te bespreken.

Interesse in de flyer?
Heeft u als toeristisch bedrijf interesse om uw gasten te informeren over dit gebied met al haar mogelijkheden dan kunt u de informatieflyer aanvragen. Stuur dan een e-mail met uw bedrijfsnaam en adresgegevens. Wij zorgen ervoor dat u 25 exemplaren toegestuurd krijgt.
© Copyright 2022, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat